NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
NHẬP MÃ: 65K
Mã:
65K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 65K
HSD: 30/09/2023
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
NHẬP MÃ: 45K
Mã:
45K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 45K
HSD: 30/09/2023
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 35K

Giảm 35,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 399,000₫
NHẬP MÃ: 35K
Mã:
35K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 35K
HSD: 30/09/2023
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí ship cho đơn tối thiểu 999k.
NHẬP MÃ: FREESHIP
Mã:
FREESHIP
HSD:
30/09/2023
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: FREESHIP
HSD: 30/09/2023

Mô tả nhóm sản phẩm

Máy Nổ

Savimax

Máy nổ bắp rang bơ có máng (2 van ga)

1,600,000₫
Máy nổ bỏng ngô gạo 3,5kw Máy nổ bỏng ngô gạo 3,5kw
-16%
Savimax

Máy nổ bỏng ngô gạo 3,5kw

7,500,000₫ 8,900,000₫
Máy nổ Ducar 5.5HP Máy nổ Ducar 5.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ Ducar 5.5HP

2,418,726₫
Máy nổ Ducar 6.5HP Máy nổ Ducar 6.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ Ducar 6.5HP

2,608,430₫
Máy nổ KAWAMA 5.5HP Máy nổ KAWAMA 5.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ KAWAMA 5.5HP

2,845,560₫
Máy nổ KAWAMA 6.5HP Máy nổ KAWAMA 6.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ KAWAMA 6.5HP

2,928,040₫
Máy nổ Loncin G160F 5.5HP Máy nổ Loncin G160F 5.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ Loncin G160F 5.5HP

2,474,400₫
Máy nổ Loncin G200F 6.5HP Máy nổ Loncin G200F 6.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ Loncin G200F 6.5HP

2,936,288₫
Máy nổ Loncin G200F-C 6.5HP Máy nổ Loncin G200F-C 6.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ Loncin G200F-C 6.5HP

3,629,120₫
Máy nổ Loncin G210F 7HP Máy nổ Loncin G210F 7HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ Loncin G210F 7HP

3,299,200₫
Máy nổ OSHIMA GOLD 5.5HP Máy nổ OSHIMA GOLD 5.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ OSHIMA GOLD 5.5HP

3,464,160₫
Máy nổ OSHIMA GOLD OSG60 6.5HP Máy nổ OSHIMA GOLD OSG60 6.5HP
www.Oshimavietnam.com

Máy nổ OSHIMA GOLD OSG60 6.5HP

4,220,914₫

Sản phẩm đã xem