NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
NHẬP MÃ: 65K
Mã:
65K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 65K
HSD: 30/09/2023
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
NHẬP MÃ: 45K
Mã:
45K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 45K
HSD: 30/09/2023
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 35K

Giảm 35,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 399,000₫
NHẬP MÃ: 35K
Mã:
35K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 35K
HSD: 30/09/2023
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí ship cho đơn tối thiểu 999k.
NHẬP MÃ: FREESHIP
Mã:
FREESHIP
HSD:
30/09/2023
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: FREESHIP
HSD: 30/09/2023

Mô tả nhóm sản phẩm

Đầu Xịt và Motor

www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm không dầu Oshima OS 550

1,385,664₫
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm không dầu Oshima OS 750

1,525,880₫
Đầu bơm nước máy cắt cỏ, máy xạc cỏ Đầu bơm nước máy cắt cỏ, máy xạc cỏ
-33%
Oshima

Đầu bơm nước máy cắt cỏ, máy xạc cỏ

300,000₫ 450,000₫
Đầu bơm xịt CH 120 Đầu bơm xịt CH 120
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 120

4,550,000₫
Đầu bơm xịt CH 26 Đầu bơm xịt CH 26
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 26

1,440,000₫
Đầu bơm xịt CH 26A Đầu bơm xịt CH 26A
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 26A

1,460,000₫
Đầu bơm xịt CH 29 Đầu bơm xịt CH 29
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 29

2,320,000₫
Đầu bơm xịt CH 30 Đầu bơm xịt CH 30
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 30

2,250,000₫
Đầu bơm xịt CH 30A Đầu bơm xịt CH 30A
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 30A

2,340,000₫
Đầu bơm xịt CH 39 Đầu bơm xịt CH 39
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 39

3,150,000₫
Đầu bơm xịt CH 80 Đầu bơm xịt CH 80
-19%
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt CH 80

3,350,000₫ 4,150,000₫
Đầu bơm xịt Dragon HS 28A Đầu bơm xịt Dragon HS 28A
www.Oshimavietnam.com

Đầu bơm xịt Dragon HS 28A

850,000₫

Sản phẩm đã xem