NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
NHẬP MÃ: 65K
Mã:
65K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 65K
HSD: 30/09/2023
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
NHẬP MÃ: 45K
Mã:
45K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 45K
HSD: 30/09/2023
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 35K

Giảm 35,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 399,000₫
NHẬP MÃ: 35K
Mã:
35K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 35K
HSD: 30/09/2023
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí ship cho đơn tối thiểu 999k.
NHẬP MÃ: FREESHIP
Mã:
FREESHIP
HSD:
30/09/2023
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: FREESHIP
HSD: 30/09/2023

Mô tả nhóm sản phẩm

Máy Bơm Hỏa Tiễn

www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 3OS3.6/26

3,109,496₫
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 3.6/21

2,804,320₫
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 4OS3/13

2,886,800₫
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 5.4/16

2,639,360₫
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 5.4/16

2,639,360₫
Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/16 3/4 HP
-10%
Oshima

Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/16 3/4 HP

2,390,000₫ 2,650,000₫
Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/16 3/4 HP
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/16 3/4 HP

2,391,920₫
Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/21 1 HP Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/21 1 HP
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS3.6/21 1 HP

2,800,000₫
Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS5.4/12
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 3OS5.4/12

2,309,440₫
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 3OS5.4/20
www.Oshimavietnam.com

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 3OS5.4/20

3,002,272₫
Máy bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS3/18
www.Oshimavietnam.com

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS3/18

3,340,440₫
Máy Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS4/14
www.Oshimavietnam.com

Máy Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS4/14

3,340,440₫

Sản phẩm đã xem