NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
NHẬP MÃ: 65K
Mã:
65K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 65K
HSD: 30/09/2023
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
NHẬP MÃ: 45K
Mã:
45K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 45K
HSD: 30/09/2023
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 35K

Giảm 35,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 399,000₫
NHẬP MÃ: 35K
Mã:
35K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 35K
HSD: 30/09/2023
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí ship cho đơn tối thiểu 999k.
NHẬP MÃ: FREESHIP
Mã:
FREESHIP
HSD:
30/09/2023
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: FREESHIP
HSD: 30/09/2023

Mô tả nhóm sản phẩm

Máy Rửa Xe OSHIMA

Máy rửa xe OSHIMA  CM2 Máy rửa xe OSHIMA  CM2
-26%
www.Oshimavietnam.com

Máy rửa xe OSHIMA CM2

2,655,000₫ 3,565,000₫
Máy rửa xe Oshima IM1 Máy rửa xe Oshima IM1
-37%
www.Oshimavietnam.com

Máy rửa xe Oshima IM1

1,880,000₫ 2,990,000₫
Máy rửa xe Oshima IM2
www.Oshimavietnam.com

Máy rửa xe Oshima IM2

1,880,000₫
Máy rửa xe Oshima IM3
www.Oshimavietnam.com

Máy rửa xe Oshima IM3

2,542,034₫
Máy rửa xe Oshima OS 80A Máy rửa xe Oshima OS 80A
Khác

Máy rửa xe Oshima OS 80A

1,450,000₫
Máy rửa xe Oshima OS 80B Máy rửa xe Oshima OS 80B
www.Oshimavietnam.com

Máy rửa xe Oshima OS 80B

1,970,000₫
Máy xịt rửa Oshima CM1
www.Oshimavietnam.com

Máy xịt rửa Oshima CM1

1,245,000₫
MÁY XỊT RỬA OSHIMA OS 1000
www.Oshimavietnam.com

MÁY XỊT RỬA OSHIMA OS 1000

3,093,000₫
MÁY XỊT RỬA OSHIMA OS-110
Khác

MÁY XỊT RỬA OSHIMA OS-110

2,920,000₫
MÁY XỊT RỬA OSHIMA OS-90
www.Oshimavietnam.com

MÁY XỊT RỬA OSHIMA OS-90

2,580,000₫

Sản phẩm đã xem