NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
NHẬP MÃ: 65K
Mã:
65K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 65,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 65K
HSD: 30/09/2023
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
NHẬP MÃ: 45K
Mã:
45K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 45,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 699,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 45K
HSD: 30/09/2023
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 35K

Giảm 35,000₫ cho sản phẩm. Giá trị đơn hàng ≥ 399,000₫
NHẬP MÃ: 35K
Mã:
35K
HSD:
30/09/2023
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Mã giảm 35,000₫ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.
 Có Giá trị đơn hàng ≥ 499,000₫
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: 35K
HSD: 30/09/2023
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí ship cho đơn tối thiểu 999k.
NHẬP MÃ: FREESHIP
Mã:
FREESHIP
HSD:
30/09/2023
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
- Freeship cho đơn hàng tối thiểu 999k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Mã: FREESHIP
HSD: 30/09/2023

Mô tả nhóm sản phẩm

Dây Phun Áp Lực

www.Oshimavietnam.com

Dây hơi cá sấu HLC 8.5mm* 50m

605,000₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Cali 6.5mm*50m

651,592₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Cali 8.5mm*50m

618,600₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon 6.5mm*50m

577,360₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon 8.5mm*50m

655,716₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.1 6.5mmx50m

956,768₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.2

1,047,496₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.3 8.5mm x 50m

1,047,496₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.3 8.5mm x 50m

1,047,496₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.6 (8.5mm x 50m)

1,938,280₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.6 (8.5mm x 50m)

1,938,280₫
www.Oshimavietnam.com

Dây hơi Dragon No.8

2,391,920₫

Sản phẩm đã xem